آهنربای یو شکل با طول ۵ سانتیمتر – آهنربای U شکل

۰ تومان

رنگ بدنه این آهن ربای نعل اسبی از رنگ قرمز تشکیل شده است که در انتهای هر بازوی آن حرف N بمعنای شمال و حرف S بمعنای جنوب حک شده است که برای امور آموزشی بسیار مفید و کاراست. قدرت این آهنربای مکعبی کمی بیش از 350 گرم میباشد یعنی برای جدا نمودن آن از یک سطح صاف فلزی نیرویی برابر با 350 تا 370 گرم نیاز میباشد.

ناموجود