انواع دوربین های دیجیتالی مخصوص میکروسکوپ (دوربین سی سی دی – ccd) در این بخش ثبت و درج میشوند.

کیفیت ، قیمت منصفانه و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن