انواع دوربین های دو چشمی ونگارد سری ” اسپیریت ” اینجا درج می شود.