انواع دماسنج ماکزیموم و مینیموم دیجیتال و جیوه ای در اینجا درج میشود.

در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد