انواع دماسنج میله ای شیشه ای الکلی و جیوه ای در اینجا درج میشود.

کیفیت ، قیمت منصفانه و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن