دوربین های دو چشمی لوکس زاوارو ویژن که نسخه های بروز شده سری “ایی ال” میباشد و گرانترین های زاواروسکی محسوب میشود ، در اینجا درج میشوند.