انواع دوربین های دیجیتالی مخصوص میکروسکوپ (دوربین سی سی دی – ccd) در این بخش ثبت و درج میشوند.