ژالن تلسکوپی لایکا بهمراه کاور – ژالون کشویی ۲.۱۵ متری لایکا

جنس بدنه این ژالون آلومینیومی بوده و دارای نوک استیل بوده که از زنگ زدن و سائیده شدن ژالون جلوگیری مینماید. همراه این ژالون یک عدد سری رابط منشور لایکا و یک عدد آچار آلن سفت نمودن پیچ های ژالن هم ارائه میشود.