دماسنج احساسات – دماسنج عشق طرح ستاره ای

۰ تومان

وقتی عاشق شوید همه چیز خوب و زیبا بنظر میرسد. آیا تابحال به این فکر کرده اید که با وسیله ای بتوان میزان عشق در قلب خود را اندازه گیری کنید؟ درست آمدید دماسنج احساسات وسیله ای ست که دنبالش بودید.

دماسنج احساسات را بخرید و آنرا به نیمه گم شده خود هدیه دهید و شادی را در چهره او نظاره کنید.

ناموجود