غلظت سنج ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ محصول آلا فرانسه

تومان

این هیدرومتر مایعات دارای کاربردهای متعددی بوده که میتواند از چگالی آب که ۱۰۰۰ گرم در لیتر است را تا ۹۰۰ گرم در لیتر که چگالی یی کمتر از آب خالص است را سنجش نماید.

در انبار موجود نمی باشد