الکل سنج آنالوگ ۰ تا ۱۰۰ درصد جنس مرغوب چین Alcohol meter

30,000 تومان

اگر به الکل سنج دقیق برای سنج درصد الکل انواع مایعات جهت آزمایشگاه یا برای امور خانگی و صنعتی نیاز دارید، این تستر الکل با قیمت ناچیزی که دارد مناسب کار شماست.

کیفیت ، قیمت منصفانه و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن