لوپ جواهر شناسی تاشو دارای خط کش و چراغ با قدرت ۱۰X و ۲۸mm

51,000 تومان

از این لوپ جواهر شناسی تاشو برای دیدن سطح سنگ های از قیمتی ، سنگ های زمین شناسی و فسیل ، رویت عتیقه جات ، رویت سطح اسکناس ، رویت انواع پارچه (صنعت نساجی) ، رویت آفات گیاهی ، رویت سطح گیاهان و دهها مورد دیگر میتوانن استفاده نمود.

کیفیت ، قیمت منصفانه و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن