دوربین شکاری سیکر ۸×۴۲ مدل Seeker Binoculars 8X42

بدنه سبز رنگ دوربین شکاری سیکر باعث استتار بیشتر این دوربین بوده و برای پرنده نگری (bird watching) انتخاب بسیار شایسته ایست.

کیفیت ، قیمت منصفانه و حمایت از مشتری هدف اصلی ماست. رد کردن