انواع شیرینی سنج ها از مارک های معتبر اروپایی و آمریکایی در اینجا قابل رویت هستند به شیرینی سنج نامهای دیگر منجمله ساخاریمتر و بریکس متر (Brix meter) هم اطلاق میشود.